ADATVÉDELMI SZABÁLYZATPharmasprint Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1.   BEVEZETÉS

Pharmasprint Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a www.gyogyszerfutar.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, amelyet

magára nézve kötelezőnek ismer el és betart. 

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, és fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig jelen Szabályzatot.

A Pharmasprint Kft.. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·        Európai Unió 2016/679 rendelete (EU GDPR)

·        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

·        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról (Ekertv.)

·        1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

·        2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) és 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)

·        2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

·        2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

·        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

A Pharmasprint. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására. A változásról Felhasználóit megfelelő időben értesíti, és a megváltozott tartalmú Adatvédelmi szabályzatot Weboldalán közzéteszi.

Az Adatkezelő adatai

Név: Pharmasprint Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.

Cégjegyzékszám: 03-09-120583

Bejegyző bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22769213-2-03

E-mail cím: info@gyogyszerfutar.hu 

Telefonszám: +36 (70) 660-47-10

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

·        A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész), jellemzően sütiken (cookie) keresztül

·        A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd III. rész).

1.   A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk; naplófájlok és sütikezelés

1.   Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a III. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne, kivéve a kifejezetten ebből a célból létező „maradj bejelentkezve”-sütit, amelynek használata opcionális. 

1.   Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos adatokat a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer; illetve böngészőprogram típusa; a másik weboldal = domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott; valamint a felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a Weboldalon megnézett tartalmak. 

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

1.   Sütik/Cookie-k: a sütik rövid szöveg fájlok, amelyeket a Weboldal helyez el a Felhasználó számítógépének/táblagépének/telefonjának merevlemezén, és a Webáruház használata közben, vagy egy későbbi látogatás során olvas vissza.

A sütit más webhely nem tudja visszaolvasni, csak amelyik elhelyezte. Ha a böngészőprogram visszaküld egy korábban elmentett sütit/cookie-t, a Weboldalnak lehetősége van a Felhasználó korábbi látogatását összekapcsolni az aktuális látogatással, de kizárólag a Weboldal tartalma tekintetében.

A sütik/cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, ún. session cookie-k, vagy állandó, mentett, ún. persistent cookie-k.

Egy másik csoportosítás alapján megkülönböztetjük az Adatkezelőtől származó, ún. saját sütiket, ill. a harmadik féltől származó, ún. külső sütiket.

A Weboldalra 2018.05.25-ét követően tett első látogatás alkalmával (ill. minden olyan további alkalommal, ha más eszközről és/vagy más böngészőprogrammal keresi fel Webáruházunkat), felkérjük Önt a sütikezelés beállítására.

Az oldal használatához elengedhetetlen a saját sütik alkalmazása, ezeket kérjük, fogadja el a bepipálós mezőben, ellenkező esetben nem tudja használni Weboldalunkat.

A saját sütik az Ön eszközének IP címét, a meglátogatott oldalakat, esetlegesen a felhasználónevét és jelszavát jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy a weboldal használata során ne kelljen folyamatokat ismételnie, újra azonosítania magát.

A harmadik féltől származó sütik esetében Önnek döntési lehetősége van, elfogadja-e azokat. Weboldalunk forgalmának elemzéséhez a Google Analytics fájljait használjuk, erről az adatkezelésről a www.google.com/intl/hu/policies/ weboldalon olvasható tájékoztatás.

Ezek az adatok információval szolgálnak számunkra a Weboldal felhasználóiról (látogatók száma, látogató települése, mely más webhelyről érkezik, a használt böngésző típusa, az oldal böngészésének időtartama, stb.), amelyet Weboldalunk fejlesztésére tudunk használni.  

1.   Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, kivéve a kifejezetten ebből a célból létező „maradj bejelentkezve”-sütit. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, így például a vásárlási folyamat végbemehessen. 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrhesse. 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat továbbá arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

1.   A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1.   Milyen személyes adatokat kérünk be, és milyen további adatokat kezelünk?

1.   a)A Weboldal hírlevélre történő feliratkozást biztosító felületén

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen hírlevelére feliratkozni.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

·        e-mail cím*

A hírlevélre feliratkozott Felhasználókkal kapcsolatban a Weboldal a további adatokat kezeli:

·        feliratkozás időpontja.

1.   b)A regisztrációval kapcsolatban

A Weboldalon történő regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

·        e-mailcím*

·        családnév*

·        keresztnév*

·        születési idő*

·        telefonszám*

·        a felhasználó neme

·        jelszó*

A következő adatok megadása a regisztráció során opcionális, de legkésőbb megrendelés leadása során szükséges:

·        szállítási cím*

·        számlázási cím*.

A regisztált Felhasználókkal kapcsolatban a Weboldal a további adatokat kezeli:

·        regisztráció időpontja

·        hírlevél küldéséhez való hozzájárulás

·        korábbi vásárlások adatai (vásárlás azonosító, dátum, megrendelés értéke, fizetési mód, megrendelés állapota, számla).

 c) Weboldal telefonos ügyfélszolgálatának igénybevétele esetén

A beérkező és Adatkezelő által kezdeményezett telefonhívásokról hangfelvétel készül, amelyből megállapíthatóak az alábbi adatok:

·        hívás dátuma, időpontja 

·        Felhasználó neve

·        Weboldal munkatársának neve

·        hívás tárgya.

1.   2.Az adatkezelés célja

1.   Hírlevélre történő feliratkozás esetén: a Weboldal termékeit és szolgáltatásait, akcióit népszerűsítő elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése. (Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban)

2.   Regisztráció esetén: a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása; kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben. (Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban)

3.   Weboldal telefonos ügyfélszolgálatának igénybevétele esetén: a Felhasználó és Adatkezelő jogainak érvényesítése, utólagos bizonyíthatóság. (Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban)

1.   3.A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul: a Hírlevél feliratkozás, illetve regisztráció során a vonatkozó pipálós mező bejelölésével; e-mailes ügyfélszolgálat igénybevétele esetén Adatkezelő vélelmezi Felhasználó hozzájárulását, ti. az e-mail maga is tartós adathordozónak minősül. Telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele esetén a hívás során elhangzó tájékoztató után a telefonbeszélgetés folytatásával a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Szabályzatban írtak szerint kezelje. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik lehetővé Adatkezelő számára: Ekertv. 13/A §, Postatv. 54. § (1) bekezdés.

Bizonyos esetekben Adatkezelő kötelezett az adatok tárolására: Sztv. 169. § és Art. 47. § (3) bekezdés, Fgytv. 17/A § (7) bekezdés, Postatv. 54. § (2) bekezdés, Grt. 6. § (5) bekezdés.

1.   Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így

1.   a Hírlevélre történő feliratkozás esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását (nem iratkozik le a hírlevélről).

2.   a regisztráció érvényessége alatt, illetve megrendelés leadása esetén a megrendelés teljesítéséig. A megrendeléskor a Felhasználónak kiállított számlát, mint számviteli bizonylatot Adatkezelő és/vagy Adatfeldolgozó a Sztv. 169. §-ból és Art. 47. § (3) bekezdésből eredő jogszabályi kötelezettsége alapján 8 (nyolc) évig őrzi.

3.   telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele esetén: a hangfelvételt Adatkezelő 3 (három) hónapig őrzi. Panaszról felvett jegyzőkönyv és az arra adott válasz másolati példányát Adatkezelő a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján 5 (öt) évig őrzi.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

1.   5.Kik ismerhetik meg a Felhasználó által megadott adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozók szervezeti rendszerén belül a személyes adatokat a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig csak azon munkavállalók ismerhetik meg, akik az adott vevői jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat látnak el.

Az Adatkezelő a hírlevél küldéséhez, regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatos feladatok ellátásához, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat ellátásához szükséges mértékéig továbbít adatokat a vele szerződéses kapcsolatban álló Adatfeldolgozóknak. Erre a Felhasználók hozzájárulása, ill. több esetben jogszabály is feljogosítja: ld. 3. pont 2. bekezdés.

Az Adatkezelő Adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi partnereket:

1.   Weboldal marketingcélú kezelése, hírlevél-szolgáltatás üzemeltetése: Mosoly Patikák Kft., 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8. II.em/206. Továbbított adatok: Felhasználó neve, e-mailcíme, neme, születési dátuma, rendelések adatai (dátum, kosár értéke és összetétele).

1.   Weboldal műszaki hátterének biztosítása (webtárhely-szolgáltatás, rendszergazdai szolgáltatás): iFact Hungary Kft., 6000 Kecskemét, Avar u. 13.

1.   Weboldal fejlesztése (programozás): Dinger Bt., 2220 Vecsés, Széchenyi u. 109.

 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Adatkezelő az alábbi partnerei részére adatot továbbít az általa vállalt szolgáltatások kivitelezése érdekében:

1.   Fuvarozással kapcsolatos feladatok ellátása, megrendelés ellenértékének utánvéttel történő beszedése: GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., illetve (Pick Pack Pont) Sprinter Futárszolgálat Kft., 1097 Budapest, Táblás u. 39.. Továbbított adatok: Felhasználó neve, szállítási cím, telefonszám, megrendelés értéke (amennyiben utánvétes), rendeléssel kapcsolatos megjegyzés.

2.   VPOS terminál igénybevétele: OTP Bank Nyt., 1051 Budapest, Nádor u. 21. Továbbított adatok: megrendelés értéke (összeg, devizanem), tranzakció azonosító.

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

1.   A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Hozzáférés joga: Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@gyogyszerfutar.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Gyógyszerfutár Webáruház., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. 

Helyesbítés joga: Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az az info@gyogyszerfutar.hu e-mail címen vagy postai levél útján a Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.  Gyógyszerfutár Webáruház., postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Hordozhatósághoz való jog: Felhasználó kérheti, hog a tárolt adatait strukturált, általánosan használt, gép által olvasható formátumban átadjuk számára, vagy egy általa megjelölt másik félnek.

Hírlevélről leíratkozás joga: A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@gyogyszerfutar.hu e-mail címen és postai levél útján a Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Gyógyszerfutár Webáruház., postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. 

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a hírlevél küldést érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait. 

Direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: Felhasználónak joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, ideértve a direkt marketing céljából készített esetleges profilelemzést.

Ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Weboldal érdeke alapján történik.

Korlátozás joga: Felhasználónak joga van kérelmezni, hogy a Weboldal korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

·        ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Weboldal jogos érdeke alapján, a Weboldal korlátoztta az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásáig;

·        ha személyes adatai helytelenek, a személyes adatok pontosságának igazolásáig;

·        ha a Weboldalnak már nincs szüksége a személyes adataira, de az Adatkezelőnek törvényi felhatalmazás alapján meg kell azokat őriznie.

Törléshez való jog: Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – az info@gyogyszerfutar.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Gyógyszerfutár Webáruház ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

1.   Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

1.   Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben Ön Felhasználónkként mégis úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, kérjük, írjon nekünk az info@gyogyszerfutar.hu e-mail címre, vagy a Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Gyógyszerfutár Webáruház, postai címre.

Felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: Felhasználónk a személyes adatok védelméhez való jogait ért sérelem esetén jogorvoslatért az irányadó jogszabályok szerint az alábbi, ez ügyben hatáskörrel rendelkező szervekhez fordulhat:

·        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834.; telefon: 06-1/391-1400; fax.: 06-1/391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

·        bíróság.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 

1.   Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Kecskemét, 2019.10.19.

Pharmasprint Kft.

Adatkezelő