.pdf letöltése

Általános Szerződési Feltételek

 

 

 

1. Általános rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Pharmasprint Korlátolt Felelősségű társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.; cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-120583, adószáma: 22769213-2-03; nyilvántartó cégbíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága; email: info@gyogyszerfutar.hu; telefon: +36 (70) 660-47-10; a továbbiakban Eladó vagy Pharmasprint KFT.) által üzemeltetett http://www.gyogyszerfutar.hu oldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek (a továbbiakban Látogató, ill. Vevő), valamit az Eladó (Eladó és Vevő együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Pharmasprint Kft.., mint a www.gyogyszerfutar.hu internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

A Webáruházban a Magyarországon törzskönyvezett, vény nélkül kiadható és közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek, gyógyhatású termékek, homeopátiás komplex gyógyszerek, étrend-kiegészítő termékek, egyéb egészségügyi-, diétás élelmiszer termékek, gyógyászati segédeszközök, kozmetikumok és egyéb termékek (a továbbiakban Termék) tekinthetők, illetve vásárolhatók meg. A Webáruházban nem vásárolhatók meg vényköteles, illetve társadalombiztosítási támogatásban részesített, illetve speciális szállítást, vagy hűtést igénylő készítmények.

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet 17.§ (6) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően az internetes gyógyszer-értékesítésre jogosult gyógyszertárak jegyzékét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet /OGYÉI/ vezeti, és az alábbi weboldalon keresztül teszi közzé: http://www.ogyei.gov.hu/internetes_gyogyszer_kereskedelem/.

 

2. A szerződés létrejötte

2.1. Regisztráció

 

Az Eladó által működtetett Webáruház szolgáltatásai elérhetőek mindazon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek számára, akik a Webáruházban regisztrálnak.

A regisztrációval a Vevő elismeri, hogy természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.),

A regisztráció során a Vevő köteles valós, hozzá köthető adatokkal regisztrálni. Az Eladó, amennyiben tudomására jut, hogy a Vevő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Vevő hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Vevőt a Webáruház használatából kizárni.

A regisztráció során megvalósuló, valótlan tartalmú adatszolgáltatásból eredő egészségügyi károsodásokért, egyéb jellegű károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

A Vevő a regisztrációkor kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és megértette, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Webáruházban egy e-mail cím csak egy alkalommal regisztrálható.

Vevő e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Webáruház technikai jellegű üzenetet, rendszerüzenetet küldjön számára.

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a Vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vevő köteles gondoskodni a regisztráció során megadott e-mail cím üzemképes állapotáról, az ebből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. 

Vevő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval és a Webáruház használatával összefüggő tájékoztatás megismerésének elmulasztásából eredő károkért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

 

2.2.Hírlevél

 

A Vevő a regisztráció során feliratkozhat a Webáruház hírlevelére. A hírlevelek minden esetben reklámot is tartalmaznak. A hírlevélben szereplő ajánlatok az ott meghatározott feltételekkel, illetve időtartamban (akár csak a készlet erejéig) érvényesek.

A Webáruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a Látogató még nem regisztrált Vevő, akkor a főoldal láblécében található mezőben megadhatja e-mail címét. A Papírrepülő gombra klikkelve hozzájárul, hogy Eladó hírlevelet küldjön a részére.

A hírlevél feliratkozás a Látogató/Vevő által bármikor törölhető.

 

2.3. Termék

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház oldalain megismerhető információk nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi tanácsadást és ellátást.

Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott Termékre vonatkozó valamennyi információt. A hivatalos, részletes termékleírás az adott Termék gyártójának weboldalán érhető el.

Vevő tudomásul veszi, hogy a termék lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás alapja a termék hazai forgalomba hozatali engedélyének jogosultjától származó vásárlói tájékoztató. Annak tartalmát az oldal üzemeltetőjével a termék forgalomba hozatalára jogosult társaság közölte, amelyet az Eladó a vásárláshoz szükséges mértékben tesz közzé.


A Webáruház által forgalmazott gyógyszerek hatósági engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származnak.

A Webáruház által forgalmazott termékek lejárati ideje nem rövidebb, mint 3 hónap.

A Webáruház esetenként 3 hónapnál rövidebb lejárati idejű terméket is kínál megvételre, erről azonban a kedvezményes ár közlésével egyidejűleg Vevőt tájékoztatja: a termékoldalon feltüntetésre kerül a "Közeli lejárat miatti akció kifejezés, valamint a lejárati idő év.hónap.nap formátumban.

 

2.4. Árak és számlázás

 

A Webáruházban feltüntetett árak magyar forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFÁt.

A Webáruházban a Termék adatlapján feltüntetett árak csak a Termék árát jelölik, nem tartalmazzák azok szállítási költségét, és az esetleges kényelmi díjat.

A megrendelésért ténylegesen fizetendő, mind a Termék vételárát, mind annak szállítási költségét és az esetleges kényelmi díjat magában foglaló összeget Vevő a megrendelés folyamán a Szállítási mód pontnál tekintheti meg.

A Termékek vonatkozásában a Webáruházban szereplő árak ajánlati árak, azok az adott pillanatban érvényes árakat jelentik, így az árváltoztatás jogát az Eladó a megrendelés feldolgozásáig fenntartja.

Akciós Termék esetében a Termékhez kapcsolódó aloldalon szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a termékeknél vagy az áraknál fellépő hiba, hiányosság esetén a hiba kijavítását követően az árakat vagy a Terméket korrigálja. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után Eladó azonnal tájékoztatja Vevőt az új adatokról. Vevő ez esetben megerősítheti a megrendelését, vagy Feleknek lehetősége van arra, hogy elálljanak a szerződéstől.

Eladó elektronikus számlát állít ki Vevő részére, a számlán az ÁFÁt feltünteti.


 

2.5. Termékek megrendelésének folyamata

 

Érvényes megrendelés kizárólag a Webáruházon keresztül juttatható el Eladóhoz.

A Webáruházban regisztráció nélkül is van lehetőség a Termékek közötti keresésre, azok kiválasztásra, azonban a Termékek megvásárlása csak a regisztrációs adatlapon megjelölt adatok megadását követő regisztráció után lehetséges.

A kiválasztott Termék kosárba helyezését követően a Vevőnek lehetősége van további Termékeket a kosárba helyezni. A szállítási cím (amennyiben eltér Vevő regisztrált számlázási címétől) megadása, valamint a szállítási és fizetési mód kiválasztása után a vásárlás a Megrendelés gombra történő kattintással fejezhető be.

A Vevő kötelessége, hogy a Megrendelés gomb megnyomása előtt ellenőrizze a megadott szállítási és személyes adatait, valamint a megrendelt termékek árát és mennyiségét, mert a rendelés elküldésével Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

A Vevő az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamán bármikor javítani tudja; az összegző felületről bármikor visszaléphet, és:

·        a Kosárból termékeket törölhet,

·        módosíthatja számlázási és szállítási címét,

·        megváltoztathatja a szállítási módot,

·        megváltoztathatja a fizetési módot.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal a Vevő és az Eladó között elektronikus szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). rendelkezéseinek megfelelően.

Az Eladó és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, azonban Vevőnek módja van megrendelését, valamint ügyfélszolgálatunkkal folytatott levelezését lementeni vagy kinyomtatni; illetve a szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF-et lementeni (pdf dokumentumként Webáruházunk Információk menüpontjában letölthető) vagy kinyomtatni.

A szerződés – amennyiben Vevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Szerződés kizárólag magyar nyelven köthető.

Az Eladó fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, illetve mennyiségbeli korlátozására, amennyiben ezt gyógyszerészszakmai szempontok indokolják. Ennek tényéről Vevő tájékoztatást kap.

A Webáruház minden egyes rendelésről e-mail útján visszaigazolást küld a Vevő regisztrált email címére. A vásárlás folyamata során a Vevő a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről, majd a rendelés feldolgozását követően egy második e-mailt kap a teljesítés megkezdésének tényéről és a várható szállítási időpontról. A második e-mail minősül a megrendelés visszaigazolásának, mellyel a Felek között a szerződés létrejöttnek tekintendő.

Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház által megvételre kínált termékek bármelyike készlethiányos lehet, ez esetben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni.

Az Eladó jogosult a már visszaigazolt megrendelés részben vagy egészben történő visszautasítására. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

 

2.6. Fizetés

 

A megrendelt Termék vételárának és szállítási költségének megfizetése mind a gyógyszertári személyes átvétel esetében, mind a fuvarozó vállalkozásnál (továbbiakban: Fuvarozó) bankkártyával vagy készpénzben teljesíthető.

A Fuvarozónál fellépő technikai akadályokért (bankkártya-terminál meghibásodása, csomagautomata meghibásodása) Eladó nem vállal felelősséget.

A megrendelés ellenértékének Fuvarozó által felszámított beszedési költségét Eladó az alábbiak szerint hárítja át Vevőre:

-         személyes átvétel: nincs

-         GLS futár, GLS csomagpont és csomagautomata: nincs

-         MPL házhozszállítás, MPL csomagautomata: bruttó 300 Ft átalánydíj kerül felszámításra.


 

2.7. Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetéséig az áru a Pharmasprint Kft. tulajdonában marad. Ha az áru a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis Vevő birtokába kerül, felelősséggel tartozik Eladó irányában mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

3. A Termék kiszállítása

 

Amennyiben Vevő a személyes átvételtől eltérő szállítási módot választ, tudomásul veszi, hogy Eladó a megrendelt Termék kiszállítását nem maga végzi, ahhoz teljesítési segédként fuvarozó vállalkozást (továbbiakban: Fuvarozó) vesz igénybe.

Eladó jelenleg a

·        GLS Futárszolgálat

-        GLS Pont,

·        MPL Házhozszállítás, és

-        MPL Csomagautomata

Fuvarozókkal áll szerződésben, ezért Vevő ezen szolgáltatások igénybevétele közül választhat.

A Termék a megrendelés során megadott, magyarországi címre kerül kiszállításra.

Eladó a Fuvarozóval Vevő adatait csak a szállítás sikeres teljesítéséhez szükséges mértékben közli. Ezek az adatok a következők: Vevő neve; szállítási címe; telefonszáma; a megrendeléshez fűzött, szállítást érintő megjegyzése.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a fuvarozás költségét részben vagy teljes egészében rá áthárítani.

A fuvarozás költségének rá jutó részéről Vevő a  Webáruház használata c. gyakorlati kérdéseket tartalmazó összefoglalóból tájékozódhat. Vevő a megrendelés folyamán a Szállítási mód aloldalon a megrendelés értékétől függő aktuális díjat látja.

Vevő tudomásul veszi, hogy az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer - vény nélkül - 14 éven aluliaknak nem adható ki.  Erre is tekintettel a Termékek átvételekor a Vevő köteles arról gondoskodni, hogy az átvevő 14. életévét már betöltött személy legyen.

Vevő köteles a küldemény átvétele előtt megvizsgálni annak sértetlenségét. Az ennek elmaradásából eredő esetleges károkért az Eladó a felelősségét kizárja.

A küldemény sérülése esetén a Vevőnek lehetősége van az átvétel megtagadására, illetve átvétel esetén jegyzőkönyv felvételét kérheti.

A csomagolás sérülése esetén, amennyiben a Termék is sérült, Eladó csak a fuvarozó vállalkozás képviselőjével felvett jegyzőkönyv birtokában fogad el panaszt.


 

4. Elállás

 

A Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéstől.

Az elállásra nyitva álló határidő a

a) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő a terméket átveszi.

b)  több Termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi.

c)  több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor: amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Több Termékből vagy szolgáltatásból álló megrendelés esetén Vevő jogosult bármelyik, vagy az összes Termék és szolgáltatás vonatkozásában elállási jogát gyakorolni.

A Vevő elállási szándékát írásban köteles közölni Eladóval: elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található nyilatkozatmintát kitöltve juttatja el az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

·        e-mailben az info@gyogyszerfutar.hu e-mailcímre, vagy

·        postai úton a Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.

A Vevő a törvényes határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi (postára adja) elálló nyilatkozatát.

Vevői elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg a Termék nem kerül az Eladó részére visszaküldésre, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles az Eladó számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

Visszáru cím: Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Gyógyszerfutár Webáruház

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen ÁSZF szerinti, indoklás nélküli elállás joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének e) pontja alapján nem gyakorolható olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a 44/2004. (IV.28.) ESZCSM rendelet 21/B.§ értelmébena tévesen kiszolgáltatott gyógyszer vagy az OGYÉI által visszahívott gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet. Erre tekintettel az Eladó jogosult a gyógyszernek minősülő Termék visszavételét és így annak vételára és szállítási költsége visszatérítését megtagadni, ezen termékkör esetében tehát a fenti elállási jog nem gyakorolható. Az Eladó az érdekkörében felmerült okból tévesen, vagy a nem megfelelő minőségben kiszolgáltatott gyógyszert - a vételára és szállítási költsége visszafizetése mellett – a kiadást követő 5. nap végéig visszaveszi.

 

5. Szavatosság, jótállás

 

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

 

5.1. Kellékszavatosság

 

A Vevő az Eladó  hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vevő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vevő kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.2. Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő - választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·        a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vevő a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

5.3. Jótállás

 

Jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10.000,- Ft, azaz Tízezer forintnál drágább tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik.

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

5.4. Eljárás szavatossági vagy jótállási igény esetén

 

Amennyiben a Termék hibás, haladéktalanul jelezze kifogását az Eladó, vagy a Webáruház felé e-mailben, telefonon, vagy postai úton. A vevői bejelentést azt követő 5 (azaz öt) munkanapon belül Eladó kivizsgálja.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági, illetve a jótállási igény nem érvényesíthető. A szavatossági, illetve a jótállási igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, kivéve olyan hiba miatt, amelyet az Eladó a leértékelés okaként megjelölt.

Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott dolog megnevezését, vételárát, a szerződés Eladó általi teljesítésének időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően az Eladó rögzíti a szavatossági vagy jótállási igényre adott válaszát. Az Eladó a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A jegyzőkönyvet az Eladó három évig köteles megőrizni.

 

6. A Vevő kötelezettségei:

 

A Vevő kötelezettsége, hogy a webáruházban megvásárolt Termék használatának megkezdése előtt konzultáljon háziorvosával és/vagy gyógyszerészével. Vevő tudomásul veszi, hogy az öndiagnózis és az abból eredő téves termékfogyasztás esetenként káros mellékhatásokat eredményezhet, melyekért az Eladó nem vállal felelősséget.

A Vevő kötelezi magát a megvásárolt Termék használati utasításának, illetőleg betegtájékoztatójának használat megkezdése előtti elolvasására, és az abban foglaltak betartására; valamint arra, hogy hosszabb ideig tartó gyógyszerszedést megelőzően minden esetben; valamint a tünetek enyhülésének, vagy megszűnésének elmaradása esetén konzultál kezelőorvosával.

 

7. Adatvédelem

 

www.gyogyszerfutar.hu weboldalon megadott személyes adatok kezelésére a weboldalon található Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 

8. Kapcsolatfelvétel

 

Webáruházunk az év minden napján, 24 órában elérhető.

Az esetleges műszaki hibából adódó szolgáltatás-kimaradást Eladó a lehető legrövidebb időn belül elhárítja, és a Webáruházat újra elérhetővé teszi.

A Gyógyszerfutár Webáruház telefonos ügyfélszolgálatának elérhetősége:

munkanapokon H-P 8.00-16.00; tel: +36 (70) 660-47-10 (normál díjszabással hívható telefonszám).

A Gyógyszerfutár Webáruház ügyfélszolgálatának elektronikus levélcíme: info@gyogyszerfutar.hu. Az elektronikus postaládába érkezett leveleket a lehető legrövidebb időn, legfeljebb azonban 5 munkanapon belül megválaszoljuk.

 

Levelét az alábbi címre küldheti: Széchenyi István Gyógyszertár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. 


9. Panaszkezelés

 

Webáruházunk célja, ha minden megrendelést Vevő teljes elégedettsége mellett teljesítsen.

Amennyiben Vevőnek a Termékkel, vagy a Webáruház szolgáltatásával kapcsolatban panasza adódik, azt a 8. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Amennyiben Vevőnek az általa alkalmazott készítménnyel kapcsolatban minőségi kifogása adódik, vagy nem várt mellékhatást észlel, erről a vény nélkül kiadható és közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek esetében minden esetben – panaszának Webáruházunkhoz történő eljuttatása mellett – lehetősége van mellékhatás-bejelentőt kitölteni. A mellékhatás-bejelentő Webáruházunkon keresztül, a Termék adatlapjára kattintva, az Adatlap Mellékhatás-bejelentő sorában elhelyezett linken/e-mailcímen érhető el.

Webáruházunk ügyfélszolgálata a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőség van, azonnal orvosolja. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, ügyfélszolgálatunk jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet egyedi azonosítószámmal lát el. A jegyzőkönyv másolati példányát az arra adott írásbeli válasszal együtt Vevőnek 30 napon belül megküldi.

Az elektronikus levélcímére vagy postacímére küldött panaszt Eladó szintén egyedi azonosítószámmal látja el, és 30 napon belül érdemben megválaszolja. A postai úton érkezett panasz esetében a határidő a postára adás napjáig számítandó.

A jegyzőkönyvet, valamint az arra adott érdemi választ Eladó 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

Amennyiben Eladó a panasznak helyt ad, felveszi Vevővel a kapcsolatot a panasz rendezésével kapcsolatban.

 

Amennyiben Eladó a panaszt elutasítja, annak indokáról, valamint a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről Vevőt tájékoztatja.

 

Az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

·        békéltető testület eljárásának kezdeményezése. Illetékes a Széchenyi István Gyógyszertár. székhelye szerint a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500; faxszáma: (76) 501-538; honlapja: www.bacsbekeltetes.hu; E-mail címe: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, levelezési címe: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi-és Iparkamara címén, 6001 Kecskemét, Pf. 228.).

·        panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) (1088 Budapest, József krt. 6., központi tel: (1) 459-48-00; fax: (1) 210-46-77; központi e-mail: nfh@nfh.hu; levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.).

·        panasztétel a területileg illetékes jegyzőnél. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)

 

10. Egyéb rendelkezések

 

Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A Webáruházon keresztül történő megrendelés feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és az esetlegesen felmerülő műszaki és technikai hibákra.

 

Az Eladó az alább felsorolt esetekben nem tartozik felelősséggel:

·        az interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat által okozott problémáért;

·        az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és az azon keresztüli vásárlást;

·        bármilyen adatvesztésért;

·        bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;

·        az Eladó hálózatában bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

 

Az Eladó jogosult az 1. pont második bekezdésében foglaltak betartásával bármikor, a Látogatók/Vevők előzetes értesítése nélkül a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Webáruházban megtalálható Termékek körét, árát, szállítási és fizetési feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek

·        a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény,

·        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő     szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

·        a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet,

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

·        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a

·        mindenkor hatályos, egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

 

A jelen ÁSZF mindenkor hatályos változata a Pharmasprint Kft. által üzemeltetett www.gyogyszerfutar.hu internetes weboldalon hozzáférhető és áttanulmányozható. A jelen ÁSZF módosított szövege a fenti honlapon való közzététel napján lép hatályba.

A Vevő a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően leadott megrendelésével a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja, azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

 

A Pharmasprint Kft. Webáruházának honlapján (www.gyogyszerfutar.hu) található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek, különösen a termékekre, Eladóra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép a fenti weboldalon és annak aloldalain látható formában a Pharmasprint Kft., illetve esetlegesen az adott gyártó/forgalmazó szellemi tulajdonát képezik.

 

 

 

Jelen dokumentum az ÁSZF 2016. november 01. napjától hatályos verziója.


 

         ÁSZF 1. sz. melléklete


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása:

 

Kelt: